Woda
Woda
Woda
Aktualności

Zamówienie publiczne na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal" umowa o dofinansowanie nr POIŚ.0  (2019-07-04)

Zamówienie publiczne na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal" umowa o dofinansowanie nr POIŚ.02.03.00-00-0074/17-00 z dnia 05.06.2018 r. "

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( format dokumentu pdf) -DOKUMENT

Załącznik numer 1 do SIWZ - Załącznik_nr_1

Załącznik numer 2 do SIWZ - Załącznik_nr_2

Załącznik numer 3 do SIWZ - Załącznik_nr_3

Załącznik numer 4 do SIWZ - Załącznik_nr_4

Załącznik numer 5 do SIWZ - Załącznik_nr_5

Załącznik numer 6 do SIWZ - Załącznik_nr_6

Załącznik numer 7 do SIWZ - Załącznik_nr_7

Załącznik numer 8 do SIWZ dokumentacja projektowa (dokument jest spakowany) - Część 1 , Część 2

« powrót