Woda
Woda
Woda
Aktualności

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal."  (2019-07-11)

 

Ogłoszenie pzp nr 572146 N 201+9 z dnia 11.07.2019 - link
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - link

Zał 1 formularz oferty - link

Zał 2 oświadczenie wykluczenie wykonawcy - link

Zał 3 oświadczenie warunki podmioty trzecie - link

Zał 5 wzór zobowiązania - link

Zał 6 dokumentacja projektowa  - czesc III - decyzje - link

Zał nr 7 Przedmiary robót - link

« powrót