Woda
Woda
Woda
Aktualności

Odczyty liczników  (2010-09-04)

Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w  nawiązaniu do § 8 i 9 umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartych z odbiorcami usług, prosi o zawiadomienie Spółki o przewidywanym termie zakończenia działalności sezonowej...

 

Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w  nawiązaniu do § 8 i 9 umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartych z odbiorcami usług, prosi o zawiadomienie Spółki o przewidywanym termie zakończenia działalności sezonowej: 

- telefoniczne pod nr tel. 91-38-64-172,
- w formie pisemnej na adres Spółki,
- elektronicznie na adres zwik-pobierowo@post.pl

Informacja ta zostanie przekazana inkasentowi, który dokona odczytu wodomierza i wystawi dokument sprzedaży. Istnieje także możliwość samodzielnego odczytu stanu licznika na dzień zakończenia sezonu i przekazania tej informacji Spółce w sposób wskazany powyżej.
Działanie takie umożliwi dokonanie optymalnego dla obu Stron rozliczenia należności na dzień zakończenia działalności sezonowej i zapobiegnie powstawaniu rozbieżności w odczytach pomiędzy sezonami. 
W szczególności dotyczy to różnic cen wynikających ze zmiany taryfy. 
Zarząd Spółki serdecznie zaprasza do współpracy.

« powrót