Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu dot. "Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o."  (2019-06-19)

Ogłoszenia o zamówieniu dot. „ Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o.” - link ...

więcej »

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego  (2019-06-12)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego - link ...

więcej »

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac spółki (umowa na zastępstwo)  (2019-06-12)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac spółki (umowa na zastępstwo) - link ...

więcej »

 

Informacja z otwarcia ofert : dotyczy przetargu na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu"  (2019-06-10)

Informacja z otwarcia ofert: dotyczy przetargu na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej,  drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.:"Mode ...

więcej »

 

Informacja o zmianach w SIWZ, dotyczy przetargu na : "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu"  (2019-06-03)

Informacja o zmianach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu na:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej,  dro ...

więcej »

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych do zbiórki odpadów komunalnych"  (2019-06-03)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebi ...

więcej »