Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal." - przedłużenie terminu składania ofert  (2019-07-23)

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal." - przedłużenie terminu składania ofert  - link 1, link 2 ...

więcej »

 

Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego z dnia 19.07.2019 r. poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną.  (2019-07-23)

Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego z dnia 19.07.2019 r. poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie inteligentnego systemu ...

więcej »

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal"  (2019-07-16)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodark ...

więcej »

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na "Dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o."  (2019-07-12)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na „ Dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o.” - link  ...

więcej »

 

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal."  (2019-07-11)

  Ogłoszenie pzp nr 572146 N 201+9 z dnia 11.07.2019 - link  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - link Zał 1 formularz oferty - link Zał 2 oświadczenie wyklucze ...

więcej »

 

Zamówienie publiczne na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal" umowa o dofinansowanie nr POIŚ.0  (2019-07-04)

Zamówienie publiczne na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ści ...

więcej »