Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Odpady komunalne

INFORMATOR na 2021 rok - ODPADY KOMUNALNE

Informator na 2021 rok - Odpady komunalne

 

 

UWAGA:

  • ZWIĄZANE WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ
    W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7:00, A W SEZONIE LETNIM DO GODZINY 6 :00 – NIEZWIĄZANE WORKI NIE BĘDĄ ODBIERANE
  • NIEZWIĄZANE PAKIETY PAPIERU NIE BĘDĄ ODBIERANE
  • PROSIMY O NIEUŻYWANIE DO SZKŁA I BIOODPADÓW WORKÓW O POJEMNOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ WORKI DOSTARCZANE PRZEZ SPÓŁKĘ ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIE PRZEPISAMI BHP
    W ZAKRESIE NORM DŹWIGANIA DLA PRACOWNIKÓW

 

 

 

 

Informujemy, że w przypadku potrzeby dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (poza harmonogramem), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożeniu odpowiedniego wniosku tzw. „ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWĄ USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW” w Kancelarii Urzędu (wniosek można również przesłać pocztą bądź faxem na numer 91 38 49 029).

 

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy bądź w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem :  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/5944

 

Więcej informacji: Urząd Gminy w Rewalu, pok. nr 1, tel. 913849024

 

PRZYPOMINAMY, że osoby przebywające na nieruchomości oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które dotychczas nie złożyły deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązane są złożyć deklarację w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

UWAGA: OD 01.01.2021 r. ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY REWAL 

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE I SEGREGOWANE

ODBIERANE BĘDĄ RAZ W TYGODNIU ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM

 

UWAGA! ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO: ZA 6.01 ODBIÓR 8.01 W PIĄTEK

STYCZEŃ 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

ŚRODA

UWAGA: ZA 6.01

ODBIÓR 8.01 W PIĄTEK 

POBIEROWO 

CZWARTEK

 


 

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE I SEGREGOWANE

ODBIERANE BĘDĄ RAZ W TYGODNIU ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM 

LUTY 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE I SEGREGOWANE

ODBIERANE BĘDĄ RAZ W TYGODNIU ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM  

MARZEC 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

UWAGA! NIECHORZE, POGORZELICA: ZA 5.04 ODBIÓR 2.04 W PIĄTEK 

UWAGA! NIECHORZE, POGORZELICA: ZA 3.05 ODBIÓR 30.04 W PIĄTEK

 

KWIECIEŃ 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

UWAGA: ZA 5.04

ODBIÓR 2.04 W PIĄTEK,

ZA 3.05 ODBIÓR 30.04 W PIĄTEK 

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO 

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH

W DŁUGI WEEKEND MAJOWY ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

 

UWAGA! NIECHORZE, POGORZELICA: ZA 3.05 ODBIÓR 30.04 W PIĄTEK

 

MAJ 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

UWAGA: ZA 3.05

ODBIÓR 30.04 W PIĄTEK 

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO 

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

* ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ODBIERANE BĘDĄ:

SELEKTYWNE DWA RAZY W TYGODNIU,

ZMIESZANE RAZ W TYGODNIU, W PIERWSZY DZIEŃ UJĘTY W HARMONOGRAMIE

 

* ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZYCH

 ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

 

CZERWIEC 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, REWAL

WTOREK

PIĄTEK

PUSTKOWO, POBIEROWO

ŚRODA

SOBOTA

 

* ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ODBIERANE BĘDĄ:

SELEKTYWNE DWA RAZY W TYGODNIU,

ZMIESZANE RAZ W TYGODNIU, W PIERWSZY DZIEŃ UJĘTY W HARMONOGRAMIE

 

* ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZYCH

 ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

 

LIPIEC 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, REWAL 

WTOREK

PIĄTEK

PUSTKOWO, POBIEROWO 

ŚRODA

SOBOTA

 

* ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ODBIERANE BĘDĄ:

SELEKTYWNE DWA RAZY W TYGODNIU,

ZMIESZANE RAZ W TYGODNIU, W PIERWSZY DZIEŃ UJĘTY W HARMONOGRAMIE

 

* ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZYCH

 ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

 

SIERPIEŃ 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, REWAL 

WTOREK

PIĄTEK

PUSTKOWO, POBIEROWO 

ŚRODA

SOBOTA

 

* ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ODBIERANE BĘDĄ:

SELEKTYWNE DWA RAZY W TYGODNIU,

ZMIESZANE RAZ W TYGODNIU, W PIERWSZY DZIEŃ UJĘTY W HARMONOGRAMIE

 

* ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZYCH

 ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

 

WRZESIEŃ 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, REWAL 

WTOREK

PIĄTEK

PUSTKOWO, POBIEROWO 

ŚRODA

SOBOTA

 

 

UWAGA! NIECHORZE, POGORZELICA: ZA 1.11 ODBIÓR 29.10 W PIĄTEK

 

PAŹDZIERNIK 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

UWAGA: ZA 1.11

ODBIÓR 29.10 W PIĄTEK 

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

UWAGA! NIECHORZE, POGORZELICA: ZA 1.11 ODBIÓR 29.10 W PIĄTEK

UWAGA! POBIEROWO: ZA 11.11 ODBIÓR 12.11 W PIĄTEK

 

LISTOPAD 2021

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

UWAGA: ZA 1.11

ODBIÓR 29.10 W PIĄTEK 

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO 

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

UWAGA: ZA 11.11

ODBIÓR 12.11 W PIĄTEK 

 

GRUDZIEŃ 2021

NIECHORZE, POGORZELICA 

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO 

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

Z+S