Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

INFORMACJA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016  (2016-01-04)

INFORMACJA O OBOWIĄZKU  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016

 

URZĄD GMINY W REWALU PRZYPOMINA  O OBOWIĄZKU

ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi informuje, że w związku ze zmianami uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rewal oraz w związku ze zmianą podstawy naliczenia opłaty, wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Właściciele nieruchomości dokonują zmian poprzez złożenie nowego druku deklaracji w terminie do 14 stycznia 2016 r. (w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych) lub w terminie 14 dni od dnia kiedy na nieruchomości zaczynają przebywać osoby          i powstają odpady komunalne (w przypadku pozostałych nieruchomości).

 

Nowy druk deklaracji można pobrać w siedzibie Urzędu w pok. nr 1 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi) lub w biuletynie informacji publicznej pod adresem:  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/4819 (zakładka odpady komunalne / folder DEKLARACJA). Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu, przesłać pocztą lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

 

UWAGA ! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI

Od 1 stycznia miesięczne opłaty należy uiszczać bez wezwania z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca tzn. za miesiąc styczeń płacimy do 15 stycznia. Opłatę ryczałtową dla nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy uiścić w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 33 9376 0001 2002 0010 5242 0013 (z dopiskiem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, imię, nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy wpłata oraz miesiąc za który uiszczana jest opłata) bądź w drodze inkaso.

 

Informator dotyczący sposobów rozliczania nieruchomości dostępny jest pod adresem:

www.bip.rewal.pl  (zakładka odpady komunalne / folder INFORMATOR)

 

Więcej informacji dotyczących sposobów rozliczania nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rewalu (pok nr 1)

pod nr tel. 91 38 49 024 lub meilem: odpady@rewal.pl

 

 

« powrót