Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal  (2021-04-14)

Prezes Zarządu firmy Wodociągi Rewal sp. z o.o. informuje, że firma Wodociągi Rewal Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal” od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzupełnienia wkładu własnego Wodociągów Rewal na realizacjię nieniejszego przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach środków POIiŚ 2014-2020.

Umowa została podpisana w dniu 25 września 2018 roku.

W zakres projektu wchodzą następujące działania:

1)      Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w Niechorzu poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz renowację sieci kanalizacji ogólnospławnej.

2)      Wymiana prasy do osadów – w oczyszczalni ścieków w Pobierowie.

3)      Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do urządzenia odwadniania ścieków –

w oczyszczalni ścieków w Pobierowie – o mocy 3,12 kW.

4)      Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno - kanalizacyjną.

5)      Zakup samochodu specjalistycznego do monitorowania i czyszczenia kanalizacji (zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji sanitarnej i deszczowej wspomagający pracę oczyszczalni).

Realizacja projektu pozwoli usprawnić i zwiększyć efektywność systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Rewal.

Wartość przedsięwzięcia: 14 397 840,00 zł;

Wartość udzielonej pożyczki przez NFOŚiGW: 4 250 044,00 zł.

 

 

 

 

« powrót