Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Główny księgowy   (2022-02-07)

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki

Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

 

Miejsce wykonywania pracy – Pobierowo obiekty oczyszczalni ścieków

Wysokie wynagrodzenie !!!

 

Oczekiwania:

 

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość) oraz praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości i finansów;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku księgowym w spółkach prawa handlowego;
 3. znajomość ustawy o rachunkowości, regulacji podatkowych,
 4. znajomość narzędzi informatycznych tj. pakietu MS Office, programów księgowych, bankowości elektronicznej;
 5. umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień, raportów i planów finansowych;
 6. bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętności interpersonalne;
 7. mile widziana wiedza na temat funduszy unijnych i znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań i dotacji

 

Główny zakres obowiązków:

 

 1. prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo–księgowych Spółki
 2. wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Spółki poprzez dostarczanie Zarządowi Spółki aktualnych i rzetelnych danych finansowych;
 3. zarządzanie kilkuosobowym zespołem księgowych
 4. dostosowywanie systemu księgowego Spółki do aktualnych wymogów prawnych;
 5. sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych oraz sprawozdań

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Wodociągi Rewal Sp. z o. o.  z siedzibą w Pobierowie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. 2018, poz. 1000,ze zmianami);

Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą na adres: Wodociągi Rewal Sp. z o. o. ul. Poznańska 31 Pobierowo lub podać przez skrzynkę podawczą Wodociągów Rewal Sp. z o.o.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki” w terminie do dnia 30 marca 2022 roku.

Z uwagi na sytuację epidemiczną dopuszcza się złożenie dokumentów drogą elektroniczną na adres: kadry@wodociagirewal.pl. (termin upływa 30 marca 2022 o godzinie 15:30)

Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie.

Klauzula RODO dostępna na stronie www.wodociagirewal.pl

« powrót