Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Informacja odnośnie wdrażanego, systemu elektronicznego ewidencjonowania odbioru odpadów komunalnych w Gminie Rewal.   (2022-03-30)

Informacja odnośnie wdrażanego, systemu elektronicznego ewidencjonowania odbioru odpadów komunalnych w Gminie Rewal.                 

Szanowni Państwo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

na terenie Gminy, pracownicy Spółki umieszczają elektroniczne znaczniki (chipy) na pojemnikach. Działanie to polega na zamontowaniu w kołnierzu pojemnika niewielkiego transpondera (większość pojemników posiada fabryczny otwór dla takiego chipa wobec czego nie ingeruje on w konstrukcję pojemnika). W transponderze zakodowane będą dane o wielkości pojemnika oraz częstotliwości jego odbioru.

System monitoringu ma zapewnić stałe pozyskiwanie informacji pozwalających szybko podejmować działania naprawcze oraz zapobiegające występowaniu niepożądanych skutków. Dlatego każdy z pojazdów obsługujących gminne nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyposażony jest, zgodnie z wymogami Ministerstwa Środowiska, w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie, odczytywanie i weryfikację danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Ma to na celu usprawnienie procesu weryfikacji ilości wystawianych i odbieranych pojemników z odpadami komunalnymi.

« powrót