Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Dnia 14.12.2022 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  (2023-03-23)

 

Dnia 14.12.2022 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Rewal”. Inwestycja polega na budowie 10 szt. zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w następujących lokalizacjach: a) 3 szt. na terenie SUW Rewal o pojemnościach ok. 300 m3 każdy, b) 3 szt. na terenie SUW Trzęsacz o pojemnościach ok. 400 m3 każdy, c) 2 szt. na terenie SUW Bolesławiec w Pobierowie o pojemnościach ok. 300 m3 każdy, d) 1 szt. na terenie SUW Bajka w Pobierowie o pojemności ok. 300 m3, e) 1 szt. na terenie SUW Pogorzelica o pojemności ok. 300 m3. Głównym celem przedsięwzięcia jest zaopatrzenie ludzi w wodę pitną oraz dostosowanie gospodarki wodnej do zmian klimatu na terenie gminy Rewal poprzez budowę 10 zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Celem projektu jest stworzenie możliwości magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozwoli to na wyrównanie nierównomierności w okresach szczytowych rozbiorów godzinowych, w szczególności w okresie sezonu urlopowego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii i usprawnienia likwidowania, usuwania ich skutków na obszarze oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowania na wodę w okresach jej niedoborów niezbędne jest wybudowanie zespołu zbiorników retencyjnych służących do retencjonowania wody pitnej. Zapewni to stały dostęp do wody oraz zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2023 r.

« powrót