Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Zamówienie publiczne na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu"  (2019-05-16)

Zamówienie publiczne na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej,  drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodn ...

więcej »

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie" - Część II zamówienia  (2019-04-24)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w ...

więcej »

 

Skorygowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie"  (2019-04-23)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w ...

więcej »

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie   (2019-04-19)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w ...

więcej »

 

Informacja dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie"  (2019-04-18)

Informacja dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie ...

więcej »

 

Życzenia świąteczne  (2019-04-18)

...

więcej »