Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Informacja o zmianach w SIWZ, dotyczy przetargu na : "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu"  (2019-06-03)

Informacja o zmianach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu na:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej,  dro ...

więcej »

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych do zbiórki odpadów komunalnych"  (2019-06-03)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebi ...

więcej »

 

Skorygowana informacja z otwarcia ofert dotyczącą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych do zbiórki odpadów komunalnych"  (2019-05-30)

Skorygowana informacja z otwarcia ofert dotyczącą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebieskic ...

więcej »

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: Dostawę worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych do zbiórki odpadów komunalnych. Oznaczenie sprawy: DT-GO/1/ZPP/2019  (2019-05-28)

  Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: Dostawę worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych do zbiórki odpadów komunalnych. Oz ...

więcej »

 

Zmiana terminu składania ofert. Dotyczy przetargu na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal"  (2019-05-24)

Przedłużeniu terminu składania ofert, dotyczących przetargu na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej,  drogowej i elektrycznej w ramach ...

więcej »

 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa worków kolorowych - zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych do zbiórki odpadów komunalnych"  (2019-05-24)

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych do z ...

więcej »