Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetragu nieograniczonego pn. : Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Rewal.   (2018-01-18)

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie  przetragu nieograniczonego pn. : Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastruk ...

więcej »

 

Pytania i odpowiedzi na zadane pytania w przetragu nieograniczonym pn. :   (2018-01-12)

Pytania i odpowiedzi - LINK ...

więcej »

 

Zarządzenie w prawie cen dostarczenia wody oraz odprowadzenia i oczysczenia ścieków  (2018-01-12)

Zarządzenie 1/Z/2018 - LINK ...

więcej »

 

Pytania i odpowiedzi na zadane pytania w przetragu nieograniczonym pn. : "Zakup i dostawa - w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu - fabrycznie nowych zamiatarek - 2 szt., rok produkcji 2017 lub 2018, bez wad prawnych."- Oznaczenie sprawy DT-G  (2018-01-11)

Pytania i odpowiedzi - LINK   Wzór umowy modyfikacja - LINK   Zmiany w ogłoszeniu - LINK ...

więcej »

 

Ogłoszenie o przetargu na   (2017-12-29)

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, email:zwik-pobierowo@post.pl , adres strony internetowej: www.wodociagirewal.pl zaprasza do złoże ...

więcej »

 

Przetarg na "Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Rewal"  (2017-12-29)

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, email:zwik-pobierowo@post.pl , adres strony internetowej: www.wodociagirewal.pl zaprasza do złoże ...

więcej »