Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Przejęcie sieci wod-kan przez Wodociągi Rewal  (2011-01-25)

Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. informuje, że w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj ...

więcej »

 

Odczyty liczników  (2010-09-04)

Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w  nawiązaniu do § 8 i 9 umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartych z odbiorcami usług, prosi o zawia ...

więcej »

 

Apel Zarządu Spółki  (2010-09-04)

Apel Zarządu Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w sprawie eksploatacji elementów sieci wodociągowej... Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. mając na uwadze doświadcz ...

więcej »

 

Informacja o karach  (2010-09-01)

Zarząd Spółki informuje, że obowiązujący jest art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. N ...

więcej »