Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Apel Zarządu Spółki  (2010-09-04)

Apel Zarządu Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w sprawie eksploatacji elementów sieci wodociągowej... Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. mając na uwadze doświadcz ...

więcej »

 

Informacja o karach  (2010-09-01)

Zarząd Spółki informuje, że obowiązujący jest art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. N ...

więcej »

 

Święta Bożego Narodzenia   (0000-00-00)

...

więcej »