Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Kontakt

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31
72-346 Pobierowo

tel. 0913864172
fax 0913864172

tel. alarmowy 693 433 313

e-mail: zwik-pobierowo@post.pl

NIP 857-188-88-91 

REGON 320629581 
KRS 0000328462 
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy 19 599 350 PLN 

nr konta: 75 9376 0001 0010 5486 2002 0002