Woda
Woda
Woda
Aktualności

Informacja o zmianach w SIWZ, dotyczy przetargu na : "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej, drogowej i elektrycznej w ramach projektu"  (2019-06-03)

Informacja o zmianach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu na:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej,  drogowej i elektrycznej w ramach projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal" umowa o dofinansowanie nr POIŚ.02.03.00-00-0074/17-00 z dnia 05.06.2018 r.". (dokument w formacie pdf) - DOKUMENT

 


Informacja o zmianach w SIWZ została umieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem: 540109705-N-2019

« powrót