Woda
Woda
Woda
Aktualności

Protokół z otwarcia ofert - dotyczy: zapytania ofertowego pn. "Dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody ( z recyklingiem)"  (2019-12-23)

Protokół z otwarcia ofert - dotyczy:  zapytania ofertowego pn. "Dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody ( z recyklingiem)" w ramach projektu pn.: " Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal" umowa o dofinansowanie nr POIŚ.02.03.00-00-0074/17-00 z dnia 05.06.2018 r. - DOKUMENT

« powrót