Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Przetarg nieograniczony na: "Dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o."  (2020-07-20)

Ogłoszenie - link

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - link

Zał. nr 1 formularz oferty - link

Zał. nr 2 WZÓR UMOWY - link

Zał. nr 3 do SIWZ sp. warunków - link

Zał. nr 4 do SIWZ przesł. wykluczenia - link

Zał. nr 5 ośw. o pos. wym. uprawnień - link

Zał. nr 6 zobowiązanie innego podmiotu - link

Zał. nr 7 grupa kapitałowa - link

Zał. nr 8 wykaz dostaw - link

« powrót