Woda
Woda
Woda
Aktualności

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego - Z/3/ZP/2014  (2014-05-08)

Pobierowo, dnia 8 maj 2014 r.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na " Wykonanie zegara kwiatowego w Pobierowie" Oznaczenie sprawy - Z/3/ZP/2014


W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie zegara kwiatowego w Pobierowie", ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2014 r. pod numerem: 138614-2014, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.wodociagirewal.pl


UZASADNIENIE


Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej: "PZP") unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty.

W imieniu Zamawiającego:


Prezes Zarządu


mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

Oryginalny dokument informujący o unieważnieniu przetargu - dokument

« powrót