Woda
Woda
Woda
Aktualności

Przetarg - DT/5/ZSP/2014  (2014-05-29)

 PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, e-mail: zwik-pobierowo@post.pl

Informują o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”.

 


Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania - część 1 część 2 część 3 część 4

« powrót