Woda
Woda
Woda
Aktualności

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego - DT/5/ZSP/2014  (2014-06-24)

Oznaczenie sprawy - DT/5/ZSP/2014

Pobierowo, dnia 24 czerwca 2014

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal"

 


W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal", ogłoszone na stronie internetowej www.wodociagirewal.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej: „PZP”) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia , gdyż nie złożono żadnej oferty.

 

W imieniu Zamawiającego:

Prezes Zarządu

 

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

 

Oryginalny dokument informujacy o unieważnieniu przetargu - dokument

« powrót