Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (2018-03-07)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - link ...

więcej »

 

Pytania i odpwiedzi do przetragu pn. : Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Rewal.  (2018-02-23)

Pytania i odpwiedzi do przetragu pn. : Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Rewal.” Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianach - li ...

więcej »

 

Pytania i odpowiedzi do przetragu pn. : "Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Rewal."   (2018-02-13)

Pytania i odpowiedzi do przetragu pn. : "Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Rewal.” Pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu skła ...

więcej »

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz protokół z otwarcia ofert dot. przetragu - DT-GO/1/ZP/2018  (2018-02-05)

Protokół z otwarcia ofert - Dokument   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dokument ...

więcej »

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego pn. :   (2018-02-02)

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego pn. : „Zakup i dostawa – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu - fabrycznie nowych zamiatarek – 2 szt., rok produkcji 2017 ...

więcej »

 

Ogłoszenie o przetargu na: Zakup i dostawę - w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu - fabrycznie nowych zamiatarek - 2 szt., rok produkcji 2017 lub 2018, bez wad prawnych.  (2018-01-26)

Ogłoszenie - link Specyfikacja Isrotnych Warunków Zamówienia - link Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (edytowalna) - link ...

więcej »