Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Dni wolne w Październiku  (2011-10-01)

31 października 2011 r. jest dniem wolnym od pracy   Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 30.09.2011 r. do Zarządzenia Nr ...

więcej »

 

Nowe opłaty za usługi  (2011-01-31)

ZARZĄDZENIE NR 1/Z/2011 z dnia 31.01.2011 r.   PREZESA ZARZĄDU   Wodociągi Rewal Sp. z o.o.   w sprawie  wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane przez Spó ...

więcej »

 

Zestawienie stawek opłat za usługi  (2011-01-31)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/Z/2011 z dnia 31.01.2011 r. Prezesa Zarządu spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie.   Zestawienie stawek opłat za usługi wykonane prze ...

więcej »

 

Przejęcie sieci wod-kan przez Wodociągi Rewal  (2011-01-25)

Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. informuje, że w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj ...

więcej »

 

Odczyty liczników  (2010-09-04)

Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w  nawiązaniu do § 8 i 9 umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartych z odbiorcami usług, prosi o zawia ...

więcej »

 

Apel Zarządu Spółki  (2010-09-04)

Apel Zarządu Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w sprawie eksploatacji elementów sieci wodociągowej... Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. mając na uwadze doświadcz ...

więcej »