Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Harmonogram wywozu - gabaryty

ZBIÓRKA OBJAZDOWA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY REWAL

13.03.2023 r.

POGORZELICA

NIECHORZE

15.03.2023 r.

REWAL

27.03.2023 r.

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

29.03.2023 r.

POBIEROWO

    

ZASADY ODBIORU ODPADÓW

 1. 1.       Zbiórka odbędzie się w formie „wystawki”, tzn. wystawione odpady zostaną odebrane sprzed posesji.
  1. 2.     Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, odpady należy wystawić przed posesją do godziny 7.00 w dniu „wystawki”, zgodnie z powyższym harmonogramem, w miejscu dostępnym i umożliwiającym załadunek.
  2. 3.     Podczas zbiórki objazdowej zbieramy meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany) i odpady wielkogabarytowe (np. materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe).
  3. 4.     Zbiórka dotyczy tylko tych właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości mieszanych, właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy posiadają aktualną deklarację na odbiór odpadów komunalnych złożoną w Urzędzie Gminy Rewal.

UWAGA  

 1. 5.      Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi w ramach zbiórki objazdowej.
 2. 6.     Sprzęt AGD i RTV oraz opony  nie będą odbierane w ramach zbiórki objazdowej. Wspomniany asortyment prosimy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pobierowie (przypominamy, że musi być to sprzęt kompletny).
 3. 7.      Właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych dostarczają samodzielnie odpady wielkogabarytowe i meble do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  w Pobierowie.