Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Robotnik Gospodarczy - obsługa toalety